Dasar Privasi

BLEUGATE(selepas ini dirujuk sebagai “Syarikat”) menganggap privasi pengguna sebagai sangat penting dan mematuhi semua peraturan berkenaan “Akta Perlindungan Maklumat dan Promosi Penggunaan Rangkaian Maklumat dan Komunikasi”.
Dengan menyatakan dasar privasinya seperti yang ditunjukkan di bawah, Syarikat dengan ini memaklumkan pengguna tentang tujuan dan penggunaan maklumat peribadi yang diberikan oleh pengguna kepada Syarikat, dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi maklumat peribadi mereka.

■ Maklumat peribadi yang dikumpul dan cara pengumpulan
A. Maklumat yang kami kumpulkan
• Syarikat mengumpul data berikut untuk tujuan pendaftaran keahlian, perundingan dan permohonan perkhidmatan.
o Apabila mendaftar untuk keahlian: Nama, hari lahir, jantina, ID, kata laluan, nombor telefon rumah, nombor mudah alih, e-mel, maklumat wakil sah untuk pelanggan di bawah umur 14 tahun.
o Apabila memohon perkhidmatan: Alamat, maklumat pembayaran
• Maklumat yang dikumpul melalui penggunaan perkhidmatan dalam talian atau proses pemprosesan: rekod penggunaan, log akses, kuki, maklumat IP penyambung, rekod pembayaran, penggunaan tidak terkawal dan lain-lain.

B. Cara mengumpul maklumat peribadi
• Maklumat peribadi dikumpul melalui laman web, surat, papan mesej, e-mel, penyertaan acara, borang permintaan penghantaran, telefon, faks dan alat pengumpulan data yang dijana.

■ Tujuan pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi
Syarikat mengumpul maklumat peribadi untuk tujuan dan kegunaan berikut.
• Penyediaan perkhidmatan yang diwajibkan melalui pemenuhan kontrak dan pembayaran yang berikut
Membekalkan kandungan, pembelian dan pembayaran, penghantaran barangan, penyata bil dan lain-lain, pengesahan pengguna untuk transaksi kewangan dan perkhidmatan kewangan.
• Pengurusan ahli
Kenal pasti pengguna untuk mengakses perkhidmatan ahli sahaja, mengesahkan pengguna, menghalang penggunaan tanpa kebenaran, menyemak langganan keahlian, mengesahkan umur, mengesahkan persetujuan/perjanjian daripada wakil sah untuk pengguna di bawah umur 14 tahun, mengendalikan aduan dan hal ehwal sivil dan menyampaikan notis.
• Pemasaran dan penggunaan promosi
Penyampaian acara dan iklan yang tidak diminta; memperoleh pemahaman statistik tentang kekerapan ahli mengakses dan menggunakan tapak.

■ Tempoh pemilikan dan penggunaan maklumat peribadi
Sebagai peraturan umum, apabila data peribadi telah memenuhi tujuan pengumpulannya, data tersebut hendaklah segera dibuang. Kecuali perkara berikut yang akan dikekalkan untuk tempoh tertentu atas sebab yang dinyatakan di bawah.

A. Maklumat yang dipegang mengikut dasar dalaman Syarikat
Walaupun ahli telah membatalkan keahliannya, maklumat peribadi ahli boleh disimpan selama 5 tahun dari tarikh pembatalan untuk menyelesaikan pertikaian masa depan, untuk bekerjasama dengan permintaan agensi penguatkuasaan undang-undang, dan untuk mengelakkan berulangnya penipuan. digunakan oleh ahli yang tidak terkawal.

B. Alasan untuk menyimpan maklumat peribadi mengikut statut yang berkenaan
Jika penyimpanan maklumat peribadi dianggap perlu untuk beroperasi mengikut peruntukan undang-undang dan peraturan yang berkaitan, termasuk Akta Perlindungan Pengguna dalam Perdagangan Elektronik, maka maklumat tersebut akan dipegang oleh Syarikat untuk tempoh masa tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang yang berkaitan seperti yang dinyatakan di bawah.
• Rekod yang berkaitan dengan kontrak atau penarikan balik langganan:
o Tujuan pemilikan: Bertindak mengenai Perlindungan Pengguna dalam Perdagangan Elektronik
o Tempoh pemilikan: 5 tahun
• Rekod berkaitan pembayaran dan pembekalan barang
o Tujuan pemilikan: Bertindak mengenai Perlindungan Pengguna dalam Perdagangan Elektronik
o Tempoh pemilikan: 5 tahun
• Rekod yang berkaitan dengan aduan pengguna atau penyelesaian pertikaian
o Tujuan pemilikan: Bertindak mengenai Perlindungan Pengguna dalam Perdagangan Elektronik
o Tempoh pemilikan: 3 tahun
• Rekod log
o Tujuan pemilikan: Akta Rahsia Perlindungan Komunikasi
o Tempoh pemilikan: 3 bulan

■ Prosedur dan kaedah membuang maklumat peribadi
Sebagai peraturan umum, apabila data peribadi telah memenuhi tujuan pengumpulannya, data tersebut akan dibuang serta-merta. Prosedur dan kaedah untuk membuang adalah terperinci di bawah.
• Membuang prosedur
Berikutan sebab perlindungan maklumat mengikut dasar dalaman atau statut berkaitan, apabila data peribadi telah memenuhi tujuan ia akan dipindahkan ke pangkalan data(DB) yang berasingan (atau difailkan secara berasingan dalam folder jika dalam bentuk kertas), maka ia akan dibuang selepas tempoh masa tertentu. Maklumat peribadi yang dipindahkan ke DB yang berasingan tidak akan digunakan untuk sebarang tujuan lain kecuali dalam kes undang-undang.
• Kaedah membuang
Gunakan kaedah teknikal untuk menghentikan pengeluaran semula maklumat peribadi yang disimpan dalam bentuk elektronik.
■ Mendedahkan maklumat peribadi
Sebagai peraturan umum, Syarikat tidak akan mendedahkan maklumat peribadi pengguna kepada mana-mana pihak luar kecuali untuk kes di bawah.
• Keizinan terlebih dahulu daripada pengguna
• Mematuhi peraturan perundangan atau apabila agensi penguatkuasa undang-undang memerlukan maklumat sedemikian untuk tujuan penyiasatan semasa proses seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

■ Konsainan maklumat peribadi yang dikumpul
Untuk penyediaan perkhidmatan, Syarikat menyerahkan maklumat peribadi yang dikumpul kepada syarikat khusus yang diperincikan di bawah.
• Penerima: [Nama syarikat penghantaran]
• Butiran konsainan: [Butiran konsainan syarikat penghantaran]

• Penerima: [Nama pembekal gerbang pembayaran]
• Butiran konsainan: [Butiran konsainan penyedia gerbang pembayaran]

• Penerima: Lihat senarai Pembekal
• Butiran konsainan: [Butiran konsainan]
 
■ Hak pengguna dan wakil undang-undang dan kaedah melaksanakan hak tersebut
• Pengguna boleh melihat atau mengedit maklumat peribadinya dan meminta untuk menamatkan keahlian pada bila-bila masa.
• Untuk melihat atau mengedit maklumat peribadi pengguna, klik pada ‘Edit Maklumat Peribadi’ (atau ‘Edit Maklumat Ahli’) dan untuk membatalkan langganan (menamatkan keahlian) klik pada ‘Tamatkan Keahlian.’ Selepas mengklik, anda akan diarahkan ke proses pengenalan sebelum anda boleh terus mengakses, membetulkan atau membatalkan keahlian.
• Pengguna boleh menghubungi ketua pegawai privasi melalui surat, telefon atau e-mel, dan tindakan yang perlu akan diambil.
• Sekiranya pengguna meminta pembetulan atas kesilapan maklumat peribadi, Syarikat tidak akan menggunakan atau memberikan sebarang maklumat peribadi sehingga pembetulan dibuat. Di samping itu, jika maklumat peribadi yang salah telah diberikan kepada pihak ketiga, Syarikat hendaklah segera memberitahu mereka supaya pembetulan yang sewajarnya boleh dibuat.
• Jika maklumat peribadi dibatalkan atau dipadamkan atas permintaan pengguna, Syarikat akan mematuhi terma yang dinyatakan di bawah “Tempoh pemilikan dan penggunaan maklumat peribadi,” dan melarang pendedahan atau penggunaan untuk sebarang tujuan lain.

■ Pasang, urus dan tolak operasi peranti untuk pengumpulan maklumat peribadi secara automatik
Syarikat menggunakan 'kuki' yang kerap menyimpan dan mendapatkan maklumat anda. Kuki ialah fail teks yang sangat kecil yang pelayan, yang digunakan untuk mengendalikan tapak web Syarikat, hantar ke penyemak imbas anda. Fail disimpan dalam cakera keras komputer anda.
Syarikat menggunakan kuki untuk tujuan berikut:
• Penggunaan dan tujuan kuki
o Untuk menganalisis kekerapan lawatan ahli dan bukan ahli, memahami keutamaan dan minat pengguna dan menjejaki jejak pengguna, dan menjalankan pemasaran sasaran dan menyediakan perkhidmatan tersuai dengan menyemak tahap penyertaan dalam pelbagai acara dan bilangan lawatan.
o Anda mempunyai hak untuk memilih berkaitan dengan pemasangan kuki. Sehubungan itu, anda boleh membenarkan semua kuki dengan mengubah suai tetapan kuki anda, melalui proses pengesahan apabila kuki disimpan, atau enggan menyimpan semua kuki.
• Tetapan untuk menolak penubuhan kuki
o Untuk menolak penubuhan kuki, pilih pilihan pada pelayar web anda dan tukar tetapan anda untuk membenarkan semua kuki, melalui proses pengesahan sebelum menyimpan kuki, atau tolak untuk menyimpan semua kuki.
o Contoh (Untuk Internet Explorer)
- Pergi ke 'Alat' yang terletak di bahagian atas Penyemak Imbas Web > Pilihan Internet > Privasi
o Walau bagaimanapun, mungkin terdapat kesukaran tertentu dalam menggunakan perkhidmatan jika anda menolak ansuran kuki.

■ Perkhidmatan awam berkenaan dengan maklumat peribadi
Untuk melindungi maklumat peribadi anda dan menangani aduan yang berkaitan dengan maklumat peribadi, Syarikat telah melantik jabatan dan ketua pegawai privasi berikut.
• Pegawai Privasi Utama
nama:
Jabatan:
Nombor telefon:
E-mel:

• Ketua Pegawai Privasi
nama:
Jabatan:
Nombor telefon:
E-mel:

• Anda boleh melaporkan semua aduan yang berkaitan dengan perlindungan privasi, dalam menggunakan perkhidmatan Syarikat, kepada ketua pegawai privasi atau jabatan yang bertanggungjawab.
• Syarikat hendaklah memberikan jawapan yang segera dan mencukupi kepada laporan anda.
• Untuk rundingan lanjut atau laporan mengenai pelanggaran privasi lain, hubungi agensi berikut berikut.
o Pusat Aduan Pelanggaran Hak Privasi (privacy.kisa.or.kr / 118)
o Jabatan Siasatan Jenayah Siber, Pejabat Pendakwa Raya (www.spo.go.kr / 02-3480-2000)
o Biro Siber, Agensi Polis Negara (www.ctrc.go.kr/ 182)

■ Kewajipan untuk memberitahu
Syarikat hendaklah memberitahu pengguna tentang sebarang perubahan kepada dasar privasi ini melalui laman web (atau melalui pemberitahuan individu).
• Dasar privasi ini akan dikuatkuasakan mulai 2022Y, 12M 08D.