Fortrolighedspolitik

BLEUGATE(herefter omtalt som "Virksomheden") betragter brugernes privatliv som yderst vigtigt og overholder alle regler vedrørende "Lov om beskyttelse af information og fremme af udnyttelse af informations- og kommunikationsnetværk."
Ved at angive sin privatlivspolitik som vist nedenfor, informerer virksomheden hermed brugerne om formålet med og brugen af personlige oplysninger, som brugeren har givet til virksomheden, og de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte deres personlige oplysninger.

■ Personlige oplysninger indsamlet og indsamlingsmidler
A. Oplysninger, vi indsamler
• Virksomheden indsamler følgende data med henblik på medlemskabstilmeldinger, konsultationer og serviceansøgninger.
o Ved tilmelding til medlemskab: Navn, fødselsdag, køn, ID, adgangskode, hjemmetelefonnummer, mobilnummer, e-mail, juridisk repræsentant information for abonnenter under 14 år.
o Ved ansøgning om ydelser: Adresse, betalingsoplysninger
• Oplysninger indsamlet gennem brug af onlinetjenester eller behandlingsprocessen: brugsregistrering, adgangslog, cookies, forbindelses-IP-oplysninger, betalingsregistrering, uregerlig brug og andet.

B. Midler til indsamling af personlige oplysninger
• Personlige oplysninger indsamles via hjemmesiden, brev, opslagstavler, e-mail, begivenhedsindtastninger, leveringsanmodningsformularer, telefon, fax og genereret dataindsamlingsværktøj.

■ Formål med indsamling og brug af personlige oplysninger
Virksomheden indsamler personlige oplysninger til følgende formål og brug.
• Levering af ydelser forpligtet ved opfyldelse af kontrakt og den efterfølgende betaling
Levering af indhold, køb og betaling, levering af varer, faktureringsoversigter og andet, brugerverifikationer for finansielle transaktioner og finansielle tjenester.
• Medlemsstyring
Identificer brugeren for at få adgang til tjenester, der kun er medlemmer, verificere brugeren, forhindre uautoriseret brug, kontrollere medlemskabsabonnementet, validere alder, bekræfte samtykke/aftale fra juridisk repræsentant for brugere under 14 år, håndtere klager og civile anliggender og levere meddelelser.
• Markedsføring og salgsfremmende brug
Levering af arrangementer og uopfordrede annoncer; få en statistisk forståelse af medlemmernes hyppighed af adgang til og brug af siden.

■ Periode for besiddelse og brug af personlige oplysninger
Når personoplysningerne har opfyldt de formål, hvortil de blev indsamlet, skal de som hovedregel straks kasseres. Bortset fra følgende, der vil blive opbevaret i visse perioder af årsager, der er nævnt nedenfor.

A. Oplysninger opbevaret i henhold til virksomhedens interne politikker
Selv når et medlem har opsagt sit medlemskab, kan medlemmets personlige oplysninger opbevares i 5 år fra opsigelsesdatoen for at løse fremtidige tvister, for at samarbejde med anmodninger fra retshåndhævende myndigheder og for at forhindre gentagelse af svig. brug af uregerlige medlemmer.

B. Grunde til at opbevare personoplysninger i henhold til gældende vedtægter
Hvis opbevaring af personlige oplysninger anses for at være nødvendige for at fungere i overensstemmelse med bestemmelserne i relevante love og regler, herunder lov om forbrugerbeskyttelse i elektronisk handel, vil de blive holdt i besiddelse af virksomheden i en vis periode fastsat af relevante love som anført nedenfor.
• Optegnelser relateret til kontrakter eller tilbagetrækning af abonnement:
o Formål med besiddelse: Lov om forbrugerbeskyttelse i elektronisk handel
o Besiddelsestid: 5 år
• Optegnelser vedrørende betaling og levering af varer
o Formål med besiddelse: Lov om forbrugerbeskyttelse i elektronisk handel
o Besiddelsestid: 5 år
• Optegnelser vedrørende forbrugerklager eller tvistbilæggelse
o Formål med besiddelse: Lov om forbrugerbeskyttelse i elektronisk handel
o Besiddelsestid: 3 år
• Optegnelser af log
o Formål med besiddelse: Lov om beskyttelse af kommunikationshemmeligheder
o Besiddelsestid: 3 måneder

■ Procedurer og metoder til at kassere personlige oplysninger
Når personoplysningerne har opfyldt de formål, hvortil de blev indsamlet, kasseres de som hovedregel øjeblikkeligt. Proceduren og metoden til at kassere er detaljeret nedenfor.
• Bortskaffelsesprocedure
Efter årsagen til informationsbeskyttelse i henhold til de interne politikker eller relaterede vedtægter, når de personlige data har opfyldt formålene, vil de blive overført til en separat database (DB) (eller arkiveres separat i en mappe, hvis i papirform), så vil de kasseres efter et vist tidsrum. Personoplysninger, der overføres til en separat DB, vil ikke blive brugt til andre formål undtagen i tilfælde af loven.
• Kasseringsmetode
Brug teknisk metode til at stoppe gengivelse af personlige oplysninger gemt i elektronisk form.
■ Videregivelse af personlige oplysninger
Selskabet må som hovedregel ikke videregive brugerens personlige oplysninger til nogen ekstern part undtagen i nedenstående tilfælde.
• Forudgående samtykke fra bruger
• Følger lovgivningsreglen, eller når retshåndhævende myndigheder kræver sådanne oplysninger til efterforskningsformål under processen som foreskrevet af loven.

■ Forsendelse af indsamlede personoplysninger
Til levering af tjenester sender virksomheden indsamlede personoplysninger til specialiserede virksomheder, som er beskrevet nedenfor.
• Modtager: [Navn på leveringsfirma]
• Detaljer om forsendelse: [Leveringsvirksomhedens forsendelsesoplysninger]

• Modtager: [Navn på betalingsgatewayudbyder]
• Oplysninger om forsendelse: [Betalingsgateway-udbyderens forsendelsesoplysninger]

• Modtager: Se leverandørliste
• Nærmere oplysninger om forsendelse: [Detaljer om forsendelse]
 
■ Brugernes og juridiske repræsentanters rettigheder og metoder til at udøve disse rettigheder
• Brugeren kan til enhver tid se eller redigere hans/hendes personlige oplysninger og anmode om at opsige medlemskabet.
• For at se eller redigere en brugers personlige oplysninger skal du klikke på 'Rediger personlige oplysninger' (eller 'Rediger medlemsoplysninger') og for at annullere abonnement (opsige medlemskab) skal du klikke på 'Afslut medlemskab'. Når du klikker, bliver du dirigeret til en identifikationsproces, før du direkte kan få adgang til, rette eller annullere medlemskabet.
• Brugeren kan kontakte Chief Privacy Officer via brev, telefon eller e-mail, og nødvendige handlinger vil blive taget.
• Skulle en bruger anmode om rettelser af fejl i personlige oplysninger, må virksomheden ikke bruge eller give nogen personlige oplysninger, før der er foretaget en rettelse. Hvis de forkerte personoplysninger derudover allerede er givet til tredjemand, skal Selskabet straks underrette dem, således at der kan foretages en korrekt rettelse.
• Hvis personlige oplysninger annulleres eller slettes efter anmodning fra bruger, vil virksomheden overholde vilkårene specificeret under "Periode for besiddelse og brug af personlige oplysninger," og forbyde videregivelse eller brug til andre formål.

■ Installer, administrer og afvis drift af enheden til automatisk indsamling af personlige oplysninger
Virksomheden bruger "cookies", der ofte gemmer og henter dine oplysninger. En cookie er en meget lille tekstfil, som serveren, der bruges til at drive virksomhedens hjemmeside, sender til din browser. Filen gemmes på din computers harddisk.
Virksomheden bruger cookies til følgende formål:
• Brug og formål med cookies
o At analysere hyppigheden af et medlems og ikke-medlems besøg, forstå brugerens præferencer og interesser og spore brugerens fodspor og udføre målmarkedsføring og levere tilpasset service ved at kontrollere niveauet for deltagelse i forskellige begivenheder og antal besøg.
o Du har ret til at vælge med hensyn til installation af cookies. Du kan derfor tillade alle cookies ved at ændre dine cookie-indstillinger, gennemgå en bekræftelsesproces, når en cookie gemmes, eller nægte at få gemt alle cookies.
• Indstillinger for at afvise etablering af cookies
o For at afvise etablering af cookies skal du vælge muligheder i din webbrowser og ændre dine indstillinger for at tillade alle cookies, gennemgå en verifikationsproces, før du gemmer cookies, eller afvise at gemme alle cookies.
o Eksempel (til Internet Explorer)
- Gå til "Værktøjer" øverst i Webbrowser > Internetindstillinger > Privatliv
o Der kan dog være visse vanskeligheder ved at bruge tjenesterne, hvis du afviser installationen af cookies.

■ Civile tjenester med hensyn til personlige oplysninger
For at beskytte dine personlige oplysninger og behandle klager relateret til personlige oplysninger, har virksomheden udpeget følgende afdeling og chief privacy officer.
• Principal Privacy Officer
Navn:
Afdeling:
Telefonnummer:
E-mail:

• Chief Privacy Officer
Navn:
Afdeling:
Telefonnummer:
E-mail:

• Du kan indberette alle klager i forbindelse med beskyttelse af privatlivets fred, ved brug af virksomhedens tjeneste, til den øverste privatlivsansvarlige eller den ansvarlige afdeling.
• Virksomheden skal give hurtige og tilstrækkelige svar på din indberetning.
• For yderligere høring eller rapport om andre krænkelser af privatlivets fred, kontakt følgende bureauer.
o Klagecenter for krænkelse af privatlivsrettigheder (privacy.kisa.or.kr / 118)
o Efterforskningsafdelingen for cyberkriminalitet, den øverste anklagemyndighed (www.spo.go.kr / 02-3480-2000)
o Cyberbureau, National Police Agency (www.ctrc.go.kr/ 182)

■ Underretningspligt
Virksomheden skal underrette brugerne om enhver ændring af denne privatlivspolitik via hjemmesiden (eller gennem individuelle meddelelser).
• Denne privatlivspolitik vil blive håndhævet fra 2022Y, 12M 08D.