Gizlilik Politikası

BLEUGATE (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır), kullanıcıların gizliliğine son derece önem verir ve "Bilgilerin Korunması ve Bilgi ve İletişim Ağlarının Kullanımını Teşvik Etme Yasası" ile ilgili tüm düzenlemelere uyar.
Şirket, gizlilik politikasını aşağıda gösterildiği şekilde belirterek, kullanıcı tarafından Şirket'e sağlanan kişisel bilgilerin amacı, kullanımı ve kişisel bilgilerinin korunması için alınan önlemler konusunda kullanıcıları bilgilendirmektedir.

■ Toplanan kişisel bilgiler ve toplama araçları
A. Topladığımız bilgiler
• Şirket, üyelik kayıtları, danışmalar ve hizmet başvuruları amacıyla aşağıdaki verileri toplamaktadır.
o Üye olurken: 14 yaşından küçük aboneler için isim, doğum günü, cinsiyet, TC kimlik numarası, şifre, ev telefonu, cep telefonu, e-posta, yasal temsilci bilgileri.
o Hizmetlere başvururken: Adres, ödeme bilgileri
• Çevrimiçi hizmetlerin kullanımı veya işleme süreci yoluyla toplanan bilgiler: kullanım kaydı, erişim günlüğü, tanımlama bilgileri, bağlantı IP bilgileri, ödeme kaydı, kural dışı kullanım ve diğerleri.

B. Kişisel bilgileri toplama araçları
• Kişisel bilgiler, web sitesi, mektup, mesaj panoları, e-posta, olay girişleri, teslimat talep formları, telefon, faks ve oluşturulan veri toplama aracı aracılığıyla toplanır.

■ Kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılmasının amacı
Şirket, kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar ve kullanım için toplamaktadır.
• Sözleşmenin yerine getirilmesi ile zorunlu kılınan hizmetlerin sağlanması ve bunu takip eden ödeme
Tedarik içeriği, satın alma ve ödeme, malların teslimi, fatura beyanları ve diğerleri, finansal işlemler ve finansal hizmetler için kullanıcı doğrulamaları.
• Üye yönetimi
Üyelere özel hizmetlere erişmek, kullanıcıyı doğrulamak, yetkisiz kullanımı önlemek, üyelik aboneliğini kontrol etmek, yaşı doğrulamak, 14 yaşın altındaki kullanıcılar için yasal temsilcinin onayını/sözleşmesini onaylamak, şikayetleri ve sivil işleri ele almak ve bildirimleri iletmek için kullanıcıyı tanımlayın.
• Pazarlama ve promosyon amaçlı kullanım
Etkinliklerin ve istenmeyen reklamların teslimi; üyelerin siteye erişim ve siteyi kullanım sıklığı hakkında istatistiksel bir anlayış kazanmak.

■ Kişisel bilgilerin sahipliği ve kullanım süresi
Genel bir kural olarak, kişisel veriler toplanma amaçlarını yerine getirdikten sonra derhal imha edilmelidir. Aşağıda belirtilen nedenlerle belirli süreler boyunca saklanacak olan aşağıdakiler hariç.

A. Şirketin iç politikalarına göre tutulan bilgiler
Üye, üyeliğini iptal etmiş olsa bile, üyenin kişisel bilgileri, ileride çıkabilecek ihtilafların çözümlenmesi, kolluk kuvvetlerinin taleplerine yardımcı olunması ve dolandırıcılık olaylarının tekrarının önlenmesi amacıyla iptal tarihinden itibaren 5 yıl süreyle saklanabilir. asi üyeler tarafından kullanılır.

B. Geçerli yasalara göre kişisel bilgileri tutma gerekçeleri
Kişisel bilgilerin saklanması, Elektronik Ticarette Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da dahil olmak üzere ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak işletilmesi için gerekli görüldüğü takdirde, Şirket tarafından belirlenen bir süre boyunca Şirket nezdinde tutulacaktır. İlgili kanunlar aşağıda belirtildiği gibidir.
• Sözleşmeler veya aboneliğin geri çekilmesi ile ilgili kayıtlar:
o Bulunma amacı: Elektronik Ticarette Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
o Sahiplik süresi: 5 yıl
• Malların ödenmesi ve tedariki ile ilgili kayıtlar
o Bulunma amacı: Elektronik Ticarette Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
o Sahiplik süresi: 5 yıl
• Tüketici şikayetleri veya uyuşmazlık çözümü ile ilgili kayıtlar
o Bulunma amacı: Elektronik Ticarette Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
o Sahiplik süresi: 3 yıl
• Günlük kayıtları
o Sahip olma amacı: İletişim Sırlarının Korunması Yasası
o Sahiplik süresi: 3 ay

■ Kişisel bilgilerin atılmasına ilişkin prosedürler ve yöntemler
Genel bir kural olarak, kişisel veriler toplanma amaçlarını yerine getirdikten sonra derhal imha edilmektedir. Atma prosedürü ve yöntemi aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
• Atma prosedürü
Dahili politikalara veya ilgili mevzuata göre bilgi koruma amacına uygun olarak, kişisel veriler amaçları yerine getirdikten sonra ayrı bir veri tabanına (DB) aktarılacak (veya kağıt formda ise ayrı bir klasörde dosyalanacak), ardından Belli bir süre sonra çöpe atılır. Ayrı bir VT'ye aktarılan kişisel bilgiler, kanuni durumlar dışında başka hiçbir amaçla kullanılmayacaktır.
• Atma yöntemi
Elektronik biçimde kaydedilen kişisel bilgilerin çoğaltılmasını durdurmak için teknik yöntem kullanın.
■ Kişisel bilgilerin ifşa edilmesi
Genel bir kural olarak Şirket, kullanıcının kişisel bilgilerini aşağıdaki durumlar dışında herhangi bir dış tarafa ifşa etmeyecektir.
• Kullanıcıdan ön onay
• Mevzuat kurallarına uyulması veya kanunun öngördüğü süreçte kolluk kuvvetlerinin soruşturma amacıyla bu bilgilere ihtiyaç duyması.

■ Toplanan kişisel bilgilerin sevkıyatı
Hizmetlerin sağlanması için Şirket, toplanan kişisel bilgileri aşağıda ayrıntıları verilen uzman şirketlere gönderir.
• Alıcı: [Teslimat şirketinin adı]
• Sevkiyat detayları: [Teslimat şirketinin sevkiyat detayları]

• Alıcı: [Ödeme ağ geçidi sağlayıcısının adı]
• Gönderi ayrıntıları: [Ödeme ağ geçidi sağlayıcısının gönderi ayrıntıları]

• Alıcı: Tedarikçi listesini görüntüle
• Sevkiyat detayları: [Sevkiyat detayları]
 
■ Kullanıcıların ve yasal temsilcilerin hakları ve bu hakları kullanma yöntemleri
• Kullanıcı, istediği zaman kişisel bilgilerini görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve üyeliğin sonlandırılması talebinde bulunabilir.
• Bir kullanıcının kişisel bilgilerini görüntülemek veya düzenlemek için, "Kişisel Bilgileri Düzenle" (veya "Üye Bilgilerini Düzenle") seçeneğine tıklayın ve aboneliği iptal etmek (üyeliği sonlandırmak) için "Üyeliği Sonlandır" seçeneğine tıklayın. Tıkladığınızda, doğrudan üyeliğe erişmeden, üyeliği düzeltmeden veya iptal etmeden önce bir tanımlama sürecine yönlendirileceksiniz.
• Kullanıcı, gizlilik sorumlusu ile mektup, telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçebilir ve gerekli işlemler yapılacaktır.
• Bir kullanıcının kişisel bilgilerdeki hatalara ilişkin düzeltme talep etmesi halinde Şirket, düzeltme yapılana kadar herhangi bir kişisel bilgiyi kullanmayacak veya sağlamayacaktır. Ayrıca, yanlış kişisel bilgiler zaten üçüncü bir tarafa verilmişse, Şirket uygun düzeltmenin yapılabilmesi için onları derhal bilgilendirecektir.
• Kullanıcının talebi üzerine kişisel bilgiler iptal edilir veya silinirse, Şirket “Kişisel bilgilerin muhafaza ve kullanım süresi” bölümünde belirtilen şartlara uyar ve ifşasını veya başka bir amaçla kullanılmasını yasaklar.

■ Kişisel bilgilerin otomatik olarak toplanması için aygıtı kurun, yönetin ve çalışmasını engelleyin
Şirket, bilgilerinizi sık sık kaydeden ve alan 'çerezler' kullanır. Çerez, Şirketin web sitesini çalıştırmak için kullanılan sunucunun tarayıcınıza gönderdiği çok küçük bir metin dosyasıdır. Dosya, bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilir.
Şirket çerezleri aşağıdaki amaçlarla kullanır:
• Çerezlerin kullanımı ve amacı
o Üye ve üye olmayanların ziyaret sıklıklarını analiz etmek, kullanıcının tercihlerini ve ilgi alanlarını anlamak ve kullanıcının ayak izlerini takip etmek, çeşitli etkinliklere katılım düzeyi ve ziyaret sayılarını kontrol ederek hedef pazarlama ve özelleştirilmiş hizmet sunmak.
o Çerezlerin kurulumu ile ilgili olarak seçim yapma hakkına sahipsiniz. Buna göre, çerez ayarlarınızı değiştirerek tüm çerezlere izin verebilir, bir çerez kaydedildiğinde onay sürecinden geçebilir veya tüm çerezlerin kaydedilmesini reddedebilirsiniz.
• Çerezlerin oluşturulmasını reddetmek için ayarlar
o Çerezlerin oluşturulmasını reddetmek için, web tarayıcınızdaki seçenekleri seçin ve ayarlarınızı tüm çerezlere izin verecek şekilde değiştirin, çerezleri kaydetmeden önce bir doğrulama sürecinden geçin veya tüm çerezleri kaydetmeyi reddedin.
o Örnek (Internet Explorer için)
- Web Tarayıcısının üst kısmında bulunan "Araçlar"a gidin > İnternet Seçenekleri > Mahremiyet
o Ancak, tanımlama bilgilerinin yüklenmesini reddetmeniz durumunda hizmetlerin kullanımında belirli zorluklar olabilir.

■ Kişisel bilgilere ilişkin kamu hizmetleri
Kişisel bilgilerinizi korumak ve kişisel bilgilerle ilgili şikayetleri ele almak için Şirket aşağıdaki departmanı ve baş gizlilik görevlisini atamıştır.
• Baş Gizlilik Görevlisi
İsim:
Departman:
Telefon numarası:
E-posta:

• Baş Gizlilik Görevlisi
İsim:
Departman:
Telefon numarası:
E-posta:

• Şirketin hizmetini kullanırken gizliliğin korunmasıyla ilgili tüm şikayetleri gizlilik baş yetkilisine veya sorumlu departmana bildirebilirsiniz.
• Şirket, bildiriminize hızlı ve yeterli yanıtlar verecektir.
• Diğer gizlilik ihlalleri hakkında daha fazla danışma veya rapor için aşağıdaki ajanslarla iletişime geçin.
o Gizlilik Hakları İhlalleri Şikayet Merkezi (privacy.kisa.or.kr / 118)
o Bilişim Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Başsavcılık (www.spo.go.kr / 02-3480-2000)
o Siber Büro, Ulusal Polis Teşkilatı (www.ctrc.go.kr/ 182)

■ Bildirim yükümlülüğü
Şirket, bu gizlilik politikasındaki herhangi bir değişikliği kullanıcılara web sitesi aracılığıyla (veya bireysel bildirimler yoluyla) bildirecektir.
• Bu gizlilik politikası 2022Y, 12M 08D'den itibaren uygulanacaktır.