Personvernerklæring

BLEUGATE(heretter referert til som «Selskapet») anser personvernet til brukere som svært viktig og overholder alle forskrifter vedrørende «Lov om beskyttelse av informasjon og fremme av bruk av informasjons- og kommunikasjonsnettverk».
Ved å oppgi sin personvernerklæring som vist nedenfor, informerer selskapet herved brukerne om formålet og bruken av personopplysninger som brukeren har gitt til selskapet, og tiltakene som er tatt for å beskytte deres personopplysninger.

■ Personlig informasjon som samles inn og innsamlingsmåten
A. Informasjon vi samler inn
• Selskapet samler inn følgende data for medlemskapsregistreringer, konsultasjoner og tjenestesøknader.
o Ved registrering av medlemskap: Navn, fødselsdag, kjønn, ID, passord, hjemmetelefonnummer, mobilnummer, e-post, juridiske opplysninger for abonnenter under 14 år.
o Ved søknad om tjenester: Adresse, betalingsopplysninger
• Informasjon samlet inn gjennom bruk av elektroniske tjenester eller behandlingsprosessen: bruksregistrering, tilgangslogg, informasjonskapsler, koblings-IP-informasjon, betalingsoppføring, uregjerlig bruk og annet.

B. Midler for å samle inn personlig informasjon
• Personlig informasjon samles inn gjennom nettsiden, brev, meldingstavler, e-post, arrangementsoppføringer, leveringsskjemaer, telefon, faks og generert datainnsamlingsverktøy.

■ Formål med innsamling og bruk av personopplysninger
Selskapet samler inn personlig informasjon for følgende formål og bruk.
• Levering av tjenester forpliktet ved oppfyllelse av kontrakt og betaling som følger
Levere innhold, kjøp og betaling, levering av varer, fakturautskrifter og annet, brukerverifikasjoner for finansielle transaksjoner og finansielle tjenester.
• Medlemsstyring
Identifiser brukeren for å få tilgang til tjenester kun for medlemmer, verifiser brukeren, forhindrer uautorisert bruk, sjekker medlemskapsabonnement, validerer alder, bekrefter samtykke/avtale fra juridisk representant for brukere under 14 år, håndterer klager og sivile saker og leverer varsler.
• Markedsføring og salgsfremmende bruk
Levering av arrangementer og uønskede annonser; få en statistisk forståelse av medlemmenes frekvens av tilgang til og bruk av nettstedet.

■ Periode for besittelse og bruk av personopplysninger
Som en generell regel, når personopplysningene har oppfylt formålene de ble samlet inn for, skal de umiddelbart kasseres. Bortsett fra følgende som vil bli oppbevart i visse perioder av grunner nevnt nedenfor.

A. Informasjon holdt i henhold til selskapets interne retningslinjer
Selv når et medlem har kansellert sitt medlemskap, kan medlemmets personopplysninger oppbevares i 5 år fra kanselleringsdatoen for å løse fremtidige tvister, for å samarbeide med forespørsler fra rettshåndhevende byråer, og for å forhindre gjentakelse av svindel. bruk av uregjerlige medlemmer.

B. Begrunnelse for oppbevaring av personopplysninger i henhold til gjeldende lover
Hvis oppbevaring av personopplysninger anses nødvendig for å fungere i samsvar med bestemmelsene i relevante lover og forskrifter, inkludert loven om forbrukerbeskyttelse i elektronisk handel, vil de holdes i besittelse av selskapet i en viss tidsperiode fastsatt av relevante lover som nevnt nedenfor.
• Dokumenter knyttet til kontrakter eller tilbaketrekking av abonnement:
o Formål med besittelse: Lov om forbrukerbeskyttelse i elektronisk handel
o Besittelsesperiode: 5 år
• Registreringer knyttet til betaling og levering av varer
o Formål med besittelse: Lov om forbrukerbeskyttelse i elektronisk handel
o Besittelsesperiode: 5 år
• Opptegnelser knyttet til forbrukerklager eller tvisteløsning
o Formål med besittelse: Lov om forbrukerbeskyttelse i elektronisk handel
o Besittelsestid: 3 år
• Registrering av logg
o Formål med besittelse: Lov om beskyttelse av kommunikasjonshemmeligheter
o Besittelsesperiode: 3 måneder

■ Prosedyrer og metoder for å forkaste personlig informasjon
Som en generell regel, når personopplysningene har oppfylt formålene de ble samlet inn for, blir de umiddelbart forkastet. Prosedyren og metoden for å forkaste er detaljert nedenfor.
• Kasseringsprosedyre
Etter årsaken til informasjonsbeskyttelse i henhold til interne retningslinjer eller relaterte lover, når personopplysningene har oppfylt formålene vil de bli overført til en egen database (DB) (eller arkivert separat i en mappe hvis i papirform), så vil de kasseres etter en viss tid. Personopplysninger som overføres til en egen DB vil ikke bli brukt til andre formål med unntak av loven.
• Kasseringsmetode
Bruk teknisk metode for å stoppe reproduksjon av personopplysninger lagret i elektronisk form.
■ Avsløre personlig informasjon
Som en generell regel skal selskapet ikke avsløre brukerens personopplysninger til noen ekstern part bortsett fra tilfellene nedenfor.
• Forhåndssamtykke fra bruker
• Følge lovgivningsregelen eller når rettshåndhevende organer krever slik informasjon for etterforskningsformål under prosessen som foreskrevet av loven.

■ Forsendelse av innsamlede personopplysninger
For levering av tjenester sender selskapet innsamlet personlig informasjon til spesialiserte selskaper som er beskrevet nedenfor.
• Mottaker: [Navn på leveringsselskap]
• Detaljer om sending: [Leveringsselskapets sendingsdetaljer]

• Mottaker: [Navn på leverandør av betalingsgateway]
• Detaljer om forsendelse: [Forsendelsesdetaljer for betalingsgateway-leverandør]

• Mottaker: Se leverandørliste
• Detaljer om sending: [Detaljer om sending]
 
■ Rettighetene til brukere og juridiske representanter og metoder for å utøve disse rettighetene
• Brukeren kan se eller redigere hans/hennes personlige opplysninger og be om å avslutte medlemskapet når som helst.
• For å se eller redigere en brukers personlige opplysninger, klikk på "Rediger personlig informasjon" (eller "Rediger medlemsinformasjon") og for å kansellere abonnementet (avslutte medlemskap) klikker du på "Avslutt medlemskap". Når du klikker, vil du bli dirigert til en identifiseringsprosess før du kan få direkte tilgang til, korrigere eller kansellere medlemskapet.
• Brukeren kan kontakte personvernsjefen via brev, telefon eller e-post, og nødvendige tiltak vil bli iverksatt.
• Dersom en bruker ber om rettelser på feil i personopplysninger, skal ikke selskapet bruke eller gi noen personopplysninger før en retting er foretatt. I tillegg, dersom feil personopplysninger allerede er gitt til en tredjepart, skal Selskapet umiddelbart varsle dem slik at en forsvarlig retting kan foretas.
• Hvis personlig informasjon kanselleres eller slettes på forespørsel fra bruker, vil selskapet overholde vilkårene spesifisert under "Periode for besittelse og bruk av personlig informasjon," og forby avsløring eller bruk til andre formål.

■ Installer, administrer og nekte drift av enheten for automatisk innsamling av personlig informasjon
Selskapet bruker "informasjonskapsler" som ofte lagrer og henter informasjonen din. En informasjonskapsel er en veldig liten tekstfil som serveren, som brukes til å drive selskapets nettside, sender til nettleseren din. Filen lagres på harddisken på datamaskinen.
Selskapet bruker informasjonskapsler til følgende formål:
• Bruk og formål med informasjonskapsler
o For å analysere frekvensene til et medlems og ikke-medlems besøk, forstå brukerens preferanser og interesser og spore brukernes fotavtrykk, og utføre målmarkedsføring og tilby tilpasset service ved å sjekke deltakelsesnivået i ulike arrangementer og antall besøk.
o Du har rett til å velge når det gjelder installasjon av informasjonskapsler. Følgelig kan du tillate alle informasjonskapsler ved å endre innstillingene for informasjonskapsler, gå gjennom en bekreftelsesprosess når en informasjonskapsel lagres, eller nekte å lagre alle informasjonskapsler.
• Innstillinger for å avvise etablering av informasjonskapsler
o For å avvise etablering av informasjonskapsler, velg alternativer i nettleseren din og endre innstillingene for å tillate alle informasjonskapsler, gå gjennom en bekreftelsesprosess før du lagrer informasjonskapsler, eller avvis å lagre alle informasjonskapsler.
o Eksempel (for Internet Explorer)
- Gå til "Verktøy" øverst i nettleseren > Alternativer for Internett > Personvern
o Det kan imidlertid være visse vanskeligheter med å bruke tjenestene hvis du avviser avbetaling av informasjonskapsler.

■ Sivile tjenester med hensyn til personopplysninger
For å beskytte dine personopplysninger og håndtere klager knyttet til personopplysninger, har selskapet utnevnt følgende avdeling og sjef for personvern.
• Hovedpersonvernansvarlig
Navn:
Avdeling:
Telefonnummer:
E-post:

• Sjef for personvern
Navn:
Avdeling:
Telefonnummer:
E-post:

• Du kan rapportere alle klager knyttet til personvern, ved bruk av selskapets tjeneste, til personvernsjefen eller den ansvarlige avdelingen.
• Selskapet skal gi raske og tilstrekkelige svar på rapporten din.
• For ytterligere konsultasjon eller rapport om andre brudd på personvernet, kontakt følgende byråer.
o Klagesenter for brudd på personvernrettigheter (privacy.kisa.or.kr / 118)
o Etterforskningsavdelingen for nettkriminalitet, øverste påtalemyndighet (www.spo.go.kr / 02-3480-2000)
o Cyber Bureau, National Police Agency (www.ctrc.go.kr/ 182)

■ Varslingsplikt
Selskapet skal varsle brukere om eventuelle endringer i denne personvernreglene via nettstedet (eller gjennom individuelle varsler).
• Denne personvernreglene vil bli håndhevet fra 2022Y, 12M 08D.