Privacybeleid

BLEUGATE (hierna "het bedrijf" genoemd) beschouwt de privacy van gebruikers als zeer belangrijk en voldoet aan alle voorschriften met betrekking tot de "Wet op de bescherming van informatie en de bevordering van het gebruik van informatie- en communicatienetwerken".
Door zijn privacybeleid te vermelden zoals hieronder weergegeven, informeert het bedrijf hierbij gebruikers over het doel en het gebruik van persoonlijke informatie die door de gebruiker aan het bedrijf is verstrekt, en de maatregelen die zijn genomen voor de bescherming van hun persoonlijke informatie.

■ Verzamelde persoonlijke informatie en de wijze van verzamelen
A. Informatie die we verzamelen
• Het bedrijf verzamelt de volgende gegevens ten behoeve van lidmaatschapsaanmeldingen, raadplegingen en serviceaanvragen.
o Bij aanmelding voor lidmaatschap: naam, geboortedatum, geslacht, ID, wachtwoord, telefoonnummer thuis, mobiel nummer, e-mail, informatie over wettelijke vertegenwoordigers voor abonnees jonger dan 14 jaar.
o Bij het aanvragen van diensten: Adres, betalingsgegevens
• Informatie verzameld via het gebruik van online diensten of het verwerkingsproces: gebruiksgegevens, toegangslogboek, cookies, IP-verbindingsgegevens, betalingsgegevens, ongeoorloofd gebruik en meer.

B. Middelen om persoonlijke informatie te verzamelen
• Persoonlijke informatie wordt verzameld via de website, brief, prikborden, e-mail, evenementitems, bezorgingsaanvraagformulieren, telefoon, fax en gegenereerde gegevensverzamelingstool.

■ Doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie
Het bedrijf verzamelt persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden en gebruik.
• Levering van diensten die verplicht zijn door uitvoering van het contract en de betaling die volgt
Lever inhoud, aankoop en betaling, levering van goederen, rekeningoverzichten en andere, gebruikersverificaties voor financiële transacties en financiële diensten.
• Ledenbeheer
Identificeer de gebruiker om toegang te krijgen tot diensten die alleen voor leden zijn, verifieer de gebruiker, voorkom onbevoegd gebruik, controleer het lidmaatschapsabonnement, valideer de leeftijd, bevestig de toestemming/overeenkomst van de wettelijke vertegenwoordiger voor gebruikers onder de 14 jaar, behandel klachten en civiele zaken en bezorg kennisgevingen.
• Marketing en promotioneel gebruik
Levering van evenementen en ongevraagde advertenties; een statistisch inzicht krijgen in de frequentie van toegang tot en gebruik van de site door de leden.

■ Periode van bezit en gebruik van persoonlijke informatie
Als algemene regel geldt dat zodra de persoonsgegevens de doeleinden hebben vervuld waarvoor ze zijn verzameld, ze onmiddellijk moeten worden verwijderd. Met uitzondering van het volgende dat om onderstaande redenen voor bepaalde perioden zal worden bewaard.

A. Informatie die wordt bewaard volgens het interne beleid van het bedrijf
Zelfs wanneer een lid zijn/haar lidmaatschap heeft opgezegd, kunnen de persoonlijke gegevens van het lid gedurende 5 jaar vanaf de datum van opzegging worden bewaard om toekomstige geschillen op te lossen, om mee te werken aan de verzoeken van wetshandhavingsinstanties en om herhaling van frauduleuze handelingen te voorkomen. gebruik door onhandelbare leden.

B. Redenen voor het bewaren van persoonlijke informatie volgens de toepasselijke statuten
Als het bewaren van persoonlijke informatie noodzakelijk wordt geacht om te werken in overeenstemming met de bepalingen van relevante wet- en regelgeving, inclusief de Wet op de consumentenbescherming in elektronische handel, dan zullen ze door het bedrijf in bezit worden gehouden voor een bepaalde periode die is vastgesteld door de relevante wetten zoals hieronder vermeld.
• Records met betrekking tot contracten of intrekking van abonnement:
o Doel van het bezit: wet inzake consumentenbescherming in elektronische handel
o Bezitsperiode: 5 jaar
• Records met betrekking tot betaling en levering van goederen
o Doel van het bezit: wet inzake consumentenbescherming in elektronische handel
o Bezitsperiode: 5 jaar
• Bestanden met betrekking tot klachten van consumenten of geschillenbeslechting
o Doel van het bezit: wet inzake consumentenbescherming in elektronische handel
o Bezitsperiode: 3 jaar
• Registraties van logboek
o Doel van het bezit: Wet bescherming communicatiegeheimen
o Bezitsperiode: 3 maanden

■ Procedures en methoden voor het verwijderen van persoonlijke informatie
Als algemene regel geldt dat zodra de persoonsgegevens de doeleinden hebben vervuld waarvoor ze zijn verzameld, ze onmiddellijk worden verwijderd. De procedure en methode voor het weggooien wordt hieronder beschreven.
• Verwijderingsprocedure
Volgens de reden voor informatiebescherming volgens het interne beleid of gerelateerde statuten, zullen de persoonlijke gegevens, zodra ze aan de doeleinden hebben voldaan, worden overgebracht naar een aparte database (DB) (of afzonderlijk in een map worden opgeslagen als ze op papier zijn), dan zullen ze na een bepaalde tijd worden weggegooid. Persoonlijke informatie die wordt overgedragen naar een afzonderlijke database, zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt, behalve in het geval van de wet.
• Wegwerpmethode
Gebruik een technische methode om de reproductie van persoonlijke informatie die in elektronische vorm is opgeslagen te stoppen.
■ Openbaarmaking van persoonlijke informatie
Als algemene regel geldt dat het bedrijf de persoonlijke informatie van de gebruiker niet aan een externe partij bekendmaakt, behalve in de onderstaande gevallen.
• Voorafgaande toestemming van gebruiker
• Het volgen van de wettelijke regel of wanneer wetshandhavingsinstanties dergelijke informatie nodig hebben voor onderzoeksdoeleinden tijdens het proces zoals voorgeschreven door de wet.

■ Verzending van verzamelde persoonlijke informatie
Voor de levering van diensten verzendt het bedrijf verzamelde persoonlijke informatie naar gespecialiseerde bedrijven die hieronder worden beschreven.
• Geadresseerde: [Naam bezorgbedrijf]
• Details van de zending: [gegevens van de zending van het bezorgbedrijf]

• Geadresseerde: [naam van betalingsgateway provider]
• Details van de verzending: [Betalingsgegevens van de provider van de betalingsgateway]

• Geadresseerde: Leverancierslijst bekijken
• Details van de verzending: [Details van de verzending]
 
■ De rechten van gebruikers en wettelijke vertegenwoordigers en methoden om deze rechten uit te oefenen
• De gebruiker kan op elk moment zijn/haar persoonlijke informatie bekijken of bewerken en vragen om het lidmaatschap te beëindigen.
• Om de persoonlijke informatie van een gebruiker te bekijken of te bewerken, klikt u op 'Persoonlijke informatie bewerken' (of 'Lidmaatschapsinformatie bewerken') en om het abonnement op te zeggen (lidmaatschap beëindigen) klikt u op 'Lidmaatschap beëindigen'. Als u erop klikt, wordt u doorverwezen naar een identificatieproces voordat u rechtstreeks toegang kunt krijgen tot het lidmaatschap, het kunt corrigeren of annuleren.
• Gebruiker kan per brief, telefoon of e-mail contact opnemen met de chief privacy officer en de nodige acties zullen worden ondernomen.
• Als een gebruiker om correcties van fouten in persoonlijke informatie verzoekt, zal het bedrijf geen persoonlijke informatie gebruiken of verstrekken totdat er een correctie is aangebracht. Bovendien, als de verkeerde persoonlijke informatie al aan een derde partij is verstrekt, zal het bedrijf deze onmiddellijk op de hoogte stellen zodat een correcte correctie kan worden aangebracht.
• Als persoonlijke informatie wordt geannuleerd of verwijderd op verzoek van de gebruiker, zal het bedrijf voldoen aan de voorwaarden die zijn gespecificeerd onder "Periode van bezit en gebruik van persoonlijke informatie", en openbaarmaking of gebruik voor andere doeleinden verbieden.

■ Installeer, beheer en weiger de werking van het apparaat voor het automatisch verzamelen van persoonlijke informatie
Het bedrijf maakt gebruik van 'cookies' die uw informatie regelmatig opslaan en ophalen. Een cookie is een heel klein tekstbestand dat de server, die wordt gebruikt om de website van het bedrijf te beheren, naar uw browser stuurt. Het bestand wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer.
Het bedrijf gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:
• Gebruik en doel van cookies
o Om de frequenties van het bezoek van een lid en niet-lid te analyseren, de voorkeuren en interesses van de gebruiker te begrijpen en de voetafdrukken van de gebruiker te volgen, en gerichte marketing uit te voeren en service op maat te bieden door het niveau van deelname aan verschillende evenementen en het aantal bezoeken te controleren.
o U heeft keuzerecht met betrekking tot de installatie van cookies. Dienovereenkomstig kunt u alle cookies toestaan door uw cookie-instellingen te wijzigen, een bevestigingsproces doorlopen wanneer een cookie wordt opgeslagen, of weigeren om alle cookies te laten opslaan.
• Instellingen om het plaatsen van cookies te weigeren
o Om het instellen van cookies te weigeren, selecteert u opties in uw webbrowser en wijzigt u uw instellingen om alle cookies toe te staan, doorloopt u een verificatieproces voordat u cookies opslaat, of weigert u om alle cookies op te slaan.
o Voorbeeld (voor Internet Explorer)
- Ga naar 'Tools' bovenaan Webbrowser > Internetopties > Privacy
o Er kunnen echter bepaalde problemen optreden bij het gebruik van de diensten als u de installatie van cookies weigert.

■ Rijksdiensten met betrekking tot persoonsgegevens
Om uw persoonlijke informatie te beschermen en klachten met betrekking tot persoonlijke informatie te behandelen, heeft het bedrijf de volgende afdeling en chief privacy officer aangesteld.
• Hoofdfunctionaris privacy
Naam:
Afdeling:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

• Chief Privacyfunctionaris
Naam:
Afdeling:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

• U kunt alle klachten met betrekking tot privacybescherming, bij het gebruik van de dienst van het Bedrijf, melden bij de chief privacy officer of de verantwoordelijke afdeling.
• Het Bedrijf zal uw melding snel en afdoende beantwoorden.
• Neem voor verder overleg of rapportage over andere privacyschendingen contact op met de volgende instanties.
o Klachtencentrum voor schending van privacyrechten (privacy.kisa.or.kr / 118)
o Afdeling Onderzoek naar Cybercriminaliteit, Hoogste Aanklager (www.spo.go.kr / 02-3480-2000)
o Cyber Bureau, KLPD (www.ctrc.go.kr/ 182)

■ Meldplicht
Het bedrijf zal gebruikers via de website (of via individuele kennisgevingen) op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in dit privacybeleid.
• Dit privacybeleid wordt gehandhaafd vanaf 2022Y, 12M 08D.